Στοιχεία επικοινωνίας

Διανέμεται από την:

To παρόν προϊόν διανέμεται μέσω της εταιρείας «Info Quest Technologies ΑΕΒΕ, επίσημο πιστοποιημένο με ISO 9001/2015 διανομέα της κατασκευάστριας εταιρείας Sanatmetal Kft, έχοντα την από 20.12.2017 βεβαίωση περί συμμόρφωσης με την ΥΑ 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδος, με αριθμό κοινοποίησης 0044 TUV NORD.

 

 • Info Quest Technologies ΑΕΒΕ
 • Έδρα: ΑΛ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα
 • Υποκατάστημα: Αργυρουπόλεως 2Α, 176 76
 • Τηλ.: 211 999 4000
 • E-mail: sales-info@info.quest.gr

To Service μας:

 • Εργαστήρια Επισκευών:
 • Λεωφόρος Κηφισού 127 (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
 • Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
 • Τηλ.: 211 999 1260
 • E-mail: qservices@info.quest.gr
 • Collection Point:
 • Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα
Επίσημος διανομέας της WIWE στην Ελλάδα
Όροι χρήσης της κατασκευάστριας εταιρείας αναφορικά με το προϊόν

 

Συστήνεται να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή για την αποτελεσματική χρήση του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση το παρόν και οι ληφθείσες μέσω αυτού μετρήσεις, δεν υποκαθιστούν την γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, τον οποίο θα πρέπει τακτικά να συμβουλεύεται ο εκάστοτε χρήστης. Η Ιnfoquest Tecnologies δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, θετική ή αποθετική ζημία ή προσωπικό τραυματισμό που τυχόν προκύπτουν από ανακριβή αποτελέσματα των μετρήσεων, μη προβλεπόμενη λειτουργία και μη προβλεπόμενη χρήση ή συντήρηση, που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με την παρούσα συσκευή.

 

Copyright © Info Quest Technologies S.A. All rights reserved.